Monday, December 14, 2015

Predictori ai somnolenței diurne la pacienții cu sindrom de apnee în somn obstructiv (articol din Pneumologia)

Introducere: Principalul simptom al sindromului
de apnee în somn obstructiv (SASO) este somnolența diurnă. Scala Epworth este un chestionar simplu, autoadministrat ce cuantifică gradul de somnolență diurnă a pacinetului. Scop: investigarea factorilor ce pot prezice somnolența diurnă la pacienții cu SASO 
https://www.researchgate.net/publication/283490885_Predictors_of_daytime_sleepiness_in_patients_with_obstructive_sleep_apnea

Material şi metodă: 50 de pacienți cu SASO au fost înrolați. S-au măsurat vârsta, sexul, date antopometrice, datele poligrafiei. La toți subiecții s-a aplicat chestionarul Epworth.
Rezultate: Vârsta medie a fost de 54,7±12,8, dintre care 82% bărbați. Media indicelui de masă corporală a fost de 21,9±6kg/m2. Coeficientul de corelație Pearson a demonstrat o corelație pozitivă
între rezultatul chestinarului Epworth şi indicele de desaturare (r=0.31, p<0.01) şi tensiunea arterială (r=0.3, p<0.01). Indicele de apnee/hipopnee şi cel de desaturare sunt factori de predicție ai somnolenței diurne la pacienți cu SASO, ceea ce explică 40% din scorul înregistrat pe scara Epworth.
Concluzii: indicele de desaturare s-a corelat puternic cu scala Epworth. Nivelul somnolenței diurne este influențat de indicele de desaturare şi indicele de apnee/hipopnee. Indicele de desaturare
este un predictor cu o mare specificitate.
Fulltext:

No comments:

Post a Comment