Friday, February 23, 2018

Impactul sindromului de apnee obstructivă în somn asupra bronhopneumopatiei cronice obstructive: studiu prospectiv, consecutiv

Ce nu este cunoscut, deocamdată, la subiectul abordat
Este studiată insuficient coexistenţa sindromului de apnee obstructivă în somn (SAOS) cu bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC) în termeni de prevalenţă, spectru și frecvenţă de complicaţii, riscuri pentru sănătate și impact asupra calităţii vieţii pacienţilor.
 
https://www.researchgate.net/publication/323289116_Impact_of_obstructive_sleep_apnea_on_chronic_obstructive_pulmonary_disease_prospective_consecutive_study
Ipoteza de cercetare
Anumiţi parametri clinico-demografici sau proveniţi din examenul polisomnografic nocturn pot avea valoare predictivă semnificativă pentru sindromul overlap, indus de asocierea apneei obstructive în somn la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă.
Noutatea adusă literaturii știinţifice din domeniu
A fost constatat că un indice al masei corporale sporit și un scor de somnolenţă Epwort înalt au valoare predictivă semnificativă pentru asocierea SAOS la BPOC.